Prywatny ośrodek leczenia uzależnień - Przemiana


chrześcijański ośrodek dla osób uzależnionych

Zapewniamy spotkania terapeutyczne, pobyty motywacyjne oraz skuteczny detoks dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub leków. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Przemiana tworzy zespół doświadczonych terapeutów, którzy pomogli już setkom osób w walce z nałogiem. Pracujemy w oparciu o autorski program Przemiana który łączy kilka różnych podejść terapeutycznych. Doskonale wiemy, jakie objawy i skutki ma choroba alkoholowa, co pozwala nam szybko zdiagnozować stopień zaawansowania problemu oraz zmotywować uzależnionego do walki. Organizujemy turnusy motywacyjne, prowadzimy spotkania terapeutyczne w poradni, przeprowadzamy detoks. W pracy z pacjentami łączymy terapię indywidualną i grupową.STOWARZYSZENIE CENTRUM TERAPII I WSPARCIA PRZEMIANA Przemiana
Ogrodowa 10
62-600Koło
wielkopolskie
Tel.: 607082082
REGON: 367332574
WWW: